Michael Dell- Nhà sáng lập hãng máy tính Dell: Đừng bao giờ tỏ ra mình thành người thông minh nhất

Michael Dell- Nhà sáng lập hãng máy tính Dell: Đừng bao giờ tỏ ra mình thành người thông minh nhất

 

 

Michael Saul Dell vừa là nhà sáng lập vừa là giám đốc điều hành tập đoàn Dell. Công ty máy tính Dell từng là công ty đứng đầu thế giới với doanh thu 56,74 tỷ đô (2006). Tiểu sử của Michael Dell luôn có mục trình độ học vấn: “Đại học Texas Austin: Bỏ học”. Thế nhưng, những gì mà ông làm được chính là một trong những hình tượng phấn đấu cho lớp doanh nhân trẻ trên khắp thế giới với tinh thần tự học từ những trải nghiệm trong cuộc sống và thương trường.

 

“Cố gắng đừng bao giờ tỏ ra là người thông minh nhất trong phòng. Và cho dù bạn là người thông minh nhất đi chăng nữa thì tôi cũng khuyên bạn nên tìm kiếm người thông minh hơn, hoặc chuyển sang một phòng khác. Trong giới chuyên môn, việc này được gọi là xây dựng mạng lưới làm việc. Trong các tổ chức, đó là xây dựng đội ngũ. Và trong cuộc sống, nó chính là tạo dựng các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Chúng ta đều là những món quà dành cho nhau, và trong suốt quá trình phấn đấu trở thành một nhà lãnh đạo, tôi đã hiểu ra một điều quan trọng rằng những kinh nghiệm quý báu nhất đều xuất phát từ các mối quan hệ của tôi.”

 

(Trích bài phát biểu của ông Michael Dell tại lễ tốt nghiệp Đại học Texas, 2003).