Có một thương gia giàu có, làm ăn phát đạt, nhưng ngày nào cũng lo lắng, tính toán rất phiền não. Gần nhà ông là một gia đình