Có một người được dẫn đi tham quan thiên đường và địa ngục. Lúc được dẫn đến địa ngục, nơi giam giữ ma quỷ, ông vô cùng kinh