5 bài học từ người có 67 tỷ USD khi 86 tuổi Nhà thông thái vùng Omaha – Warren Buffett vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 86 vào