Charles Tips là một cựu doanh nhân làm việc tại Flower Mound (Texas, Mỹ). Không chỉ nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, một tỷ phú, Charles