Túi tiền vàng

Có một người nghèo nằm trên một chiếc ghế dài, anh ta tự nói với mình: ” Ta thật sự muốn phát tài, nếu đạt được ý nguyện, ta quyết sẽ không làm một kẻ keo kiệt…”

Đúng lúc ấy, Thượng đế xuất hiện bên cạnh người nghèo và nói: “Được thôi, ta sẽ để cho ngươi phát tài, ta sẽ cho ngươi một chiếc túi tiền có ma lực, trong túi tiền này lúc nào cũng có một đồng tiền bằng vàng, lấy mãi không hết. Nhưng ngươi cần phải ghi nhớ, khi ngươi cảm thấy đủ thì phải mang túi tiền vứt đi mới có thể bắt đầu tiêu tiền”.

Quả nhiên ở bên cạnh người nghèo xuất hiện một túi tiền, bên trong túi có một đồng tiền bằng vàng. Người nghèo lấy đồng tiền vàng đó ra, bên trong lại có một đồng khác. Thế là người nghèo không ngừng lấy tiền ra khỏi chiếc túi.

Đến ngày thứ hai, anh ta rất đói, rất muốn đi mua cái bánh bao ăn. Nhưng trước khi tiêu tiền lại phải ném chiếc túi tiền đó đi, mà anh ta thì không đành vứt đi. Anh ta lại tiếp túc lấy tiền từ trong túi ra ngoài. Môi khi định đem túi tiền ném đi, lại cảm thấy tiền vẫn chưa nhiều, nên anh lại không ăn không uống mà lấy tiền liên tục, tiền vàng đã nhanh chóng chất đầy nhà. Đồng thời, anh ta cũng trở lên gầy gò suy nhược, tóc cũng bạc ra, sắc mặt nhợt nhạt.

Anh ta thều thào nói: “Ta không thể ném túi tiền đi được, tiền vàng vẫn không ngừng tuôn ra!” Cuối cùng, anh ta gục xuống, chết trên chiếc ghế dài của mình.

~ Sưu tầm ~