Trong cuộc đời mỗi con người, tìm ra một lối đi phù hợp là rất quan trọng. Nếu không, mãi mãi phải đấu tranh với cảm xúc bất