Một hôm, cậu con trai 8 tuổi của tôi đã đánh nhau với các bạn cùng lớp và trở về nhà khóc lóc. Cậu bé cảm thấy các