Câu chuyện thú vị về ba vị hòa thượng Trước kia, có một ngọn núi, trên ngọn núi ấy có một ngôi chùa cũ, một ngày nọ, một