Có một anh chàng có thói quen mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc đều đến quán rượu trong thị trấn uống một ly. Một sáng nọ,