Mục sư Julio thông thái, đáng kính đang đứng bên bờ sông Mississippi thì chợt thấy người thanh niên Flem đang buồn bã. – Con trai, tại sao