Con người khác nhau và hơn nhau không phải ở dung mạo, tiền tài mà chính ở sự tu dưỡng. 1. NHẪN (Nhẫn nại, nhẫn nhịn) Đời người