Một chàng tɾai tɾẻ vì gia đình nghèo khó, phải bỏ học để ở nhà chăm sóc cha mẹ già ốm yếᴜ. Mặc dù anh ta còn tɾẻ