Phúc và hoạ

Phúc và hoạ

Nhà thám kiểm mang theo một anh phu khuân vác đến khám phá một vùng đất hoang vu. Trong lúc chặt dây dừa do không cẩn thận ông đã chặt đứt một đầu ngòn tay. Anh phu đứng bên cạnh lền kêu lên:

  • Hay quá, Thượng đế dắp ban ơn cho ông rồi !

Nhà thám hiểm nghe anh phu nói vậy thì vô cùng tức giận, liền đẩy anh phu xuống hố sâu, đi tiếp một mình.

Ngày thứ hai, nhà thám hiểm bị thổ dân bắt được. Khi họ đang định chặt đầu ông để làm vật tế thần, đột nhiên, có người nhìn thấy ông bị mất một ngón tay, cho rằng vật tế thần mà không nguyên ven sẽ đem lại điều không may, bèn thả ông ra.

Nhà thám hiểm vội vàng quay lại miệng hố cứu anh phu lên và xin lỗi anh ta.

  • Không cần phải xin lỗi, ông đẩy tôi xuống đây cũng là ân huệ của Thượng đế – Anh phu nói.
  • Sao lại nói thế? – Nhà thám hiểm ngạc nhiên hỏi.
  • Bởi vì nếu như tôi đi cùng với ông, có lẽ tôi đã trở thành vật tế thần cho bộ lạc đó rồi.