Mọi thứ vẫn diễn ra dù bạn muốn hay không. Thay vì nhìn điều tồi tệ xảy ra như một con quái vật từ trên trời rơi xuống,